เชียงใหม่ ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกธรรม ปลูกผัก ตามหลักบวร จากวัดสู่ชุมชน วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริม สนับสนุนให้วัดมีส่วนร่วม และเป็นตัวอย่างของชุมชนในการปลูกผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยสามารถนำไปเป็นแหล่งอาหารของพระภิกษุสงฆ์ และคนในหมู่บ้านเกิดเป็นชุมชนเกื้อกูล โดยมีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนหน่วยงาน พระสงฆ์ สามเณร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้มีการถวายสังฆทานเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว แก่พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่  และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้ 25 อำเภอ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ได้นำผลผลิตผักสวนครัวไปประกอบอาหารในการดำรงชีวิตประจำวันได้ และให้ชุมชนนำไปขยายผลการปลูกผักสวนครัว จากวัดสู่ชุมชน ตามหลักบวรต่อไป

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลักบวรเพื่อส่งเสริมให้วัดมีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน นำไปประกอบอาหารในการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นการลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน /ชุมชน บนพื้นที่ปลูกประมาณ 200 ตารางวา โดยผักที่นำมาปลูกครั้งนี้มี 7 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ผักบุ้ง ผักกาดหัว ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู  มะเขือเปราะ มะเขือเทศ และแมงลัก ซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมดังกล่าว ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนและประชาชนก็ยังหันมาปลูกผักสวนครัวไว้กินเองมากขึ้นด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , ,