เชียงใหม่ ประชุมขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ We Love Chiang mai

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ .. 2563 พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการกองทุน We Love Chiang mai เพื่อหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดการกองทุนและสถานะทางบัญชีของกองทุน We Love Chiang Mai แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งแนวทางการดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรน COVID – 19 ห้องประชุมรวงข้าว โรงแรมสมายล์ ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ
คำค้น: , ,