เชียงใหม่ เปิดโครงการฟาร์มตัวอย่าง​ต้านภัย​ COVID​ -​ 19​ ที่ บ้านดงเย็น อำเภอจอมทอง

นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย​ COVID​ – 19  พร้อมเป็นผู้แทนมอบสิ่งของพระราชทาน และกล้าพันธุ์ไม้ให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส​ COVID​-19 แก่ราษฎรผู้ได้รับการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานในโครงการฯจำนวน 60 คน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย​ COVID-19​ บ้านดงเย็นตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงพระกรูณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย​ COVID​-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงาน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​ COVID​-19​ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวร และยั่งยืน

สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 จาก 31 โครงการฯ ใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ได้กำหนดให้เป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย​ COVID​ -​ 19​ และกำหนดเปิดโครงการพร้อมกันในวันฉัตรมงคลที่ 4 พฤษภาคม 2563 นี้ โดยมีราษฎรในพื้นที่เข้าทำงานในโครงการฯ จำนวน 60 คน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการฝึกอบรม การปฏิบัติงานภายใต้รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล บนพื้นที่ดำเนินการจำนวน​ 20​ ไร่​ 2​ งาน​ 17​ ตารางวาเพื่อทักษะความรู้และนำไปพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรภายในโครงการ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สถานที่ศึกษาดูงาน ให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย เพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้กับตนเองครอบครัว และชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , ,