3 สุขภาวะที่ดีที่ผู้สูงวัยต้องมี ❘ Senior Care โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

3 สุขภาวะที่ดีที่ผู้สูงวัยต้องมี

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาวงการสุขภาพได้กล่าวถึงคำว่า “สุขภาวะที่ดี” (well-being) กันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้ว หลายท่านอาจสงสัยว่าจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้ท่านมีความสุข วันนี้จึงจะขอพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับสุขภาวะที่ดี ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ผู้สูงวัยของเรามีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยหลังเกษียณกันค่ะ

1.สุขภาวะทางกาย: การมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงส่งผลให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างราบรื่น ผู้สูงวัยจึงควรออกกำลังกายเบา ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะในด้านนี้

2.สุขภาวะทางสังคม: การมีครอบครัว ญาติพี่น้อง คนสนิท เพื่อน และการมีสังคมส่งผลต่อความรู้สึกเป็นสุขในการใช้ชีวิต ทำให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่าจากการถูกรักและให้ความสำคัญจากผู้อื่น ผู้สูงวัยจึงควรได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมการพบปะพูดคุย แสดงความคิดเห็นกับผู้คน เป็นการเยียวยาความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวที่อาจเกิดขึ้นได้

3.สุขภาวะทางสภาพแวดล้อม: สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยมีผลอย่างมากต่อความสุขในการดำรงชีวิต ที่อยู่อาศัยที่จะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยนั้นจะต้องเป็นที่ที่มีความสะดวกสบาย สะอาดและปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงต่อมลพิษต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนที่พอดี และได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อีกด้วยค่ะ

หากผู้สูงวัยของท่านมี 3 สุขภาวะประกอบกันครบถ้วนแล้วนั้น ก็จะทำให้ ผู้สูงวัยของท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สูงวัยทุกท่าน จะมีสุขภาวะที่ดีและมีความสุขนะคะ

บทความโดย : ศุภธิดา สรศักดิ์ (นักกิจกรรมบำบัด)
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ The Senizens
กิจกรรมกลุ่มกระตุ้นสมองและความจำ (Focus Group & Brain Gym for Senior)

เหมาะสำหรับ
– ผู้ที่มีปัญหาด้านความจำ สมองเสื่อม
– ผู้ที่ต้องการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม เสริมประสิทธิภาพการบำบัดผ่านกลุ่มสัมพันธ์
– ผู้สูงวัยที่ต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรม

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 14.30-15.30 น. โดยนักกิจกรรมบำบัดทุกวัน ราคา 800 บาทต่อครั้ง
สนใจติดต่อ
Tel : 0655988783
Line id : @thesenizens
www.thesenizens.com

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , ,