TCC Retail ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับผู้ได้รับกระทบ Covid-19

คณะผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในย่านถนนช้างคลาน ประกอบด้วยโครงการบ้านโบราณเชียงใหม่, โครงการตลาดอนุสาร,โครงการกาแลไนท์บาซาร์ มโครงการไนท์บาซาร์เชียงใหม่, โครงการกาแลสุริวงศ์ โครงการเดอะพลาซ่าเชียงใหม่ บริษัท โกลเด้นทเวล จำกัด และ บิ๊กซี ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขา พันธ์ทิพย์ พลาซ่า

ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคม กับการร่วมกับ วัดศรีดอนชัย ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง และ ร้านค้าอื่น ๆ ร่วมกันบริจาคข้าวกล่อง สิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ณ วัดศรีดอนชัย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม