ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 1

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมการออกกำลังกายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ห้องประชุม NOKYOONG โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และเตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ของการออกกำลังกาย ด้วยรูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลาย และท้าทาย เช่น การวิ่ง ปิ่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอร์โรบิกแดนซ์ และคีตะมวยไทย ภายใต้ campaign “พิชิต 60 วัน 6,000 แคลอรี่ซึ่งเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา เพียงบันทึกสะสมการออกกำลังกาย โดยส่งข้อมูลสะสมระยะทาง และระยะเวลาในแอปพลิเคชั่น Line ซึ่งระบบจะทำการบันทึกและประมวลผล พร้อมประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ให้คำแนะนำในการดูแลร่างกายแต่ละบุคคล และสะสมแต้มสุขภาพ (Health point)

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐาน กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้การส่งเสริมการกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยมอบหมายให้กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและผลักดัน นโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ ภายใต้ campaign ก้าวท้าใจ  โดยมีความหมายว่า  ก้าว คือ ก้าวเริ่มสิ่งใหม่ด้วยการมาออกกำลังกาย ท้า คือ ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี และชวนคนไทยร่วมแก้ปัญหา NCDs และโควิด-19 และ ใจ คือ ใช้ใจเริ่มในการออกกำลังกาย และมีใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

โดยในวันนี้ เป็นการเปิดมหกรรมก้าวท้าใจ Seasn 2 ต้านภัยโควิด-19″ พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งเปิดรับลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ – 29 สิงหาคม 2563 เริ่มสะสมระยะทาง และระยะเวลาจริง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 29 สิงหาคม 2563 (60 วัน) และประกาศผล และมอบรางวัลในเดือนกันยายน 2563  โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่ต้องการขยายผลจากบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขสู่ประชาชนทั่วไป อสม. ชมรมออกกำลังกาย และภาคีเครือข่ายอื่นๆ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,