จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่ พร้อมสมาชิก และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้กว่า 70 คน

ในระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญ กล่าวคือ มีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเพื่อน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และน้อมนำบุญกุศลให้แก่ตนเอง ครอบครัว และบุคคลอื่น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: ,