จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาท นายนิพนธ์ จาระธรรม ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า

ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการแระจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท นายนิพนธ์ จาระธรรม ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่มนุษยธรรม

จากการได้รับรายงานจากอำเภอสันทราย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นายนิพนธ์ จาระธรรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกไฟคลอกทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และเสียชีวิตในวันที่ 2 เมษายน 2563 ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัด ทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่อุทิศกำลังกาย กำลังใจ เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติอย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มอบเงินสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม .. 2543 โดยได้มอบให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์แก่บุคคลในครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ได้เสียสละชีวิต

จากการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , ,