จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำความดีกำจัดวัชพืชที่กีดขวางลำน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันทำความดีกำจัดวัชพืช เศษขยะ กิ่งไม้ ที่กีดขวางลำน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำของคลองแม่ข่า โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรมด้วย คลองแม่ข่า บริเวณสะพานหน้าหมู่บ้านดารารายณ์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าตลอดทั้งสาย เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่  แต่ในปัจจุบันคลองแม่ข่ายังประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย

มีวัชพืชและผักตบชวาหลายพื้นที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดสาย ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณริมฝั่งคลองแม่ข่า ร่วมกันรักษาความสะอาดของคลองแม่ข่าให้มีสภาพสวยงาม และสะอาดตา

ซึ่งในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง และมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าในแต่ละช่วง ตั้งแต่เขตพื้นที่อำภอแม่ริม จนถึงอำเภอหางดง ด้วยการดูแล ดำเนินการกำจัดวัชพืช เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , ,