ชาวเชียงใหม่ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สภาลมหายใจ หน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ภายใต้โครงการเก๊าไม้ของเฮาเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่

สภาลมหายใจ โดย นายชัชวาล ทองดีเลิศ และนางนลี อินทรนันทร์ ได้จัดโครงการเก๊าไม้ของเฮาขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเน้นเพิ่มต้นไม้ที่มีความสามารถในการช่วยกรองและดูดซับฝุ่นควัน PM 2.5 ได้แก่ ต้นกุ่มน้ำ จิกน้ำ ตะแบกนา บอน และไม้ยืนต้นในท้องถิ่นที่ขึ้นใกล้ตลิ่ง  โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นร้อยละ 30 หรือเพิ่มต้นไม้ขนาดกลางอย่างน้อย 300,000 ต้น จากปัจจุบันที่มีเพียง ร้อยละ 18 เท่านั้น ภายในระยะเวลา 2 ปี จนถึงเดือนมิถุนายน .. 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันนี้มีพื้นที่ปลูกกว่า 4 ไร่ ใช้พื้นที่ปลูก 2,870 ตารางเมตร บริเวณแนวฝั่งสะพานนวรัฐ และสะพานรัตนโกสินทร์ ด้านทิศตะวันตก โดยพรรณไม้ที่นำมาปลูกจะเป็นพรรณไม้ที่เลียนแบบนิเวศเดิมของแม่น้ำปิง

พร้อมกันนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวขอบคุณภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะต้นไม้จะช่วยกรองและดูดซับฝุ่นควัน และขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่บ้านของตนเอง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเชียงใหม่ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,