ประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลนครพิงค์ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต รัชกาลที่ 8

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดในอาคารโรงพยาบาลและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมีประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการแก่พสกนิกรชาวไทย ทั้งงานด้านศาสนา การศึกษา และการแพทย์ โดยได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาล หน่วยทหาร สถานที่สำคัญต่างๆ ทรงริเริ่มประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในชนบท ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,