ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ อ.จอมทอง ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อน โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาฟาร์มตัวอย่าง โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรม การปฏิบัติงานภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบของการขุดลอก สร้างหนองน้ำ การพัฒนาพื้นที่เกษตร การทำนาข้าวและพืชเกษตร ในพื้นที่จำนวน 20 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้เริ่มทำการพัฒนาปรับปรุงภายในโครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สถานที่ศึกษาดูงาน ให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ต่อไปในอนาคต โดยจ้างแรงงานจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นชาวปกาเกอะญอ จำนวน 60 คนต่อวัน วันละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยได้รับสนับสนุนจากกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 จาก 31 โครงการฯ ใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขยายทักษะความรู้ให้กับประชาชนและนำไปพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้อง โดยน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกป่า 5 ระดับ อาทิ ไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้คลุมดิน พืชผัก สมุนไพร เป็นต้น มาพัฒนาปรับปรุงเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนได้เข้ามาศึกษาดูงานหลังจากทำการพัฒนาปรับปรุงแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,