ผ่านตรวจโควิดเรียบร้อย


โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่
​, วู๊ดฟิลด์รีสอร์ทเชียงใหม่และโรงแรมเลวิวเชียงใหม่ได้จัดให้พนักงานทุกคนเข้ามารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่โดยโครงการเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญ ในการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยปลอดเชื้อของพนักงานผู้ให้บริการในการเปิดให้บริการในวันที่​ 1 กรกฏาคมนี้โดยมีคุณจิราลักษณ์จันทร์กระจายหัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการในครั้งนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , ,