พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563  โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมทั้งมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพิธีครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์สำคัญในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563  พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำเอาหลักการทางพระพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการถือปฏิบัติ

สำหรับการเจริญพระพุทธมนต์ นั้น เป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่า จะสามารถช่วยป้องกันอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี  เมื่อผู้สวดมนต์ สวดด้วยความเคารพ ศรัทธา พร้อมเมตตา และทำให้สงบเป็นสมาธิ ก็จะทำให้คำสวดเหล่านั้นนั้นมีพลังและอนุภาพยิ่งขึ้น  ดังเช่นที่พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านในครั้งนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , ,