พาณิชย์เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเพื่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตร 4 ชนิดประกอบด้วย กระเทียม มะม่วง ลิ้นจี่ และลำไย ของจังหวัดเชียงใหม่  โดยพบว่าผลผลิตกระเทียมในขณะนี้เหลือเพียงกระเทียมแห้งจำนวน 12,383 ตัน เท่านั้น และได้ดำเนินการปรับราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้านสถานการณ์ผลผลิตลิ้นจี่ของจังหวัดเชียงใหม่ มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วกว่า 13,013 ตัน คงเหลือเพียงลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิอีก 7,316 ตัน ที่รอการเก็บเกี่ยว โดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานกระจายผลผลิตไปยังห้างสรรพสินค้า โรงงานแปรรูป ล้งและผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถกระจายผลผลิตออกสู่ท้องตลาดได้ทั้งหมด ส่วนผลผลิตลำไยในฤดู ขณะนี้อยู่ในระยะพัฒนาผล คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดได้ 144,631 ตัน โดยจะมีผลผลิตลำไยมากที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้มีการอนุมัติผู้ประกอบการ 9 รายที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการกระจายผลผลิตมะม่วง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ รับซื้อผลผลิตมะม่วงจากเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรในราคานำตลาดที่กิโลกรัมละ 1.50 บาท รวมจำนวน 3,200 ตัน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,