รองอธิบดีกรมอนามัย และผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ ตรวจเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ป้องกัน COVID-19 ระยะผ่อนปรนที่ 3 ตามมาตรการอนามัยสิ่งแวดล้อม

รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะ พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่ ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ย้ำในการดำเนินงาน ตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน COVID-19 ระยะผ่อนปรนที่ 3

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย, พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่, พญ.โชติรส พันธ์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่, นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่, จนท.ตำรวจ สภ.ริมปิง, จนท.ฝ่ายความมั่นคง ตรวจเยี่ยมพื้นที่หน่วยงานส่วนภูมิภาค ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะผ่อนปรนที่ 3 โดยมีนายศิระ สันติตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ นำเสนอการดำเนินงานตามมาตรการและให้การต้อนรับเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


โดยคณะตรวจเยี่ยม ได้เน้นย้ำให้ทุกร้านปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด อาทิ การจัดให้มีจุดสแกน Application ไทยชนะ ให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ การจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ การเน้นย้ำให้มีการสวมหน้ากากหรือหน้ากากผ้าก่อนเข้าใช้บริการ การจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมไปถึงการจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกร้านให้เข้าร่วมมือเป็นอย่างดี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , , , ,