ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เดินหน้าจัด โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดโดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 300 คน อาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และชุมชนได้มีกิจกรรมสันทนาการ เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนเพื่อค้นหา คัดกรองผู้เสพ  ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าสู่กระบวนการบำบัด คืนคนดีสู่สังคม ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ อำเภอเชียงดาว ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเชียงดาวสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มูลนิธิโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรเชียงดาวโรงพยาบาลเชียงดาว สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง  ตลอดจนภาคีเครือข่าย

ด้าน พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3  ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งด้านการป้องกันผู้เสพรายใหม่ การปราบปรามผู้ค้า ผู้ผลิต และการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ภายใต้แนวคิด  ผู้เสพคือผู้ป่วยเพื่อนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบำบัด และกลับคืนเป็นคนดีของสังคม โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

ภายในงานมีกิจกรรม การมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับผู้นำหมู่บ้านและผู้แทนเยาวชนบ้านห้วยลึก กิจกรรมการบำบัดผู้ติดยาเสพติดและคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัด กิจกรรมโครงการครู แดร์ (D.A.R.E.ประเทศไทย) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด กิจกรรมการบริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมกันนี้ ได้ร่วมมอบข้าวกล่องและถุงยังชีพให้กับประชาชน และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) และหญ้าแฝกในพื้นที่อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สุขภาพ, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , ,