สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.) ตรวจโควิด-19 รพ.ลานนา

นายธนา นวลปลอด หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง.ปภ..เชียงใหม่ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ามารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โดยมี นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ที่จะเข้ามาติดต่อราชการที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.) อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,