ห้ามพลาด! ม.ศรีปทุม ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมและส่งบทความพัฒนาการสอน “SPU Educational transformation to the new normal”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC)

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม และส่งบทความพัฒนาการสอน
เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Poster Online กับกิจกรรม
“SPU Educational transformation to the new normal” ฟรี!
พบกับ การบรรยายพิเศษ
เรื่อง ทิศทางการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ในยุค New Normal ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม / อุปนายกและประธานอนุกรรมการสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท)
และการเสวนา หัวข้อ โอกาสและความท้าทายการจัดการเรียนการสอนในช่วงภาวะวิกฤต Covid-2019 และ New Normal
โดย ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ รองอธิการบดีด้านมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ผ่านระบบ Online (Platform Zoom Cloud Meetings)
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://bit.ly/TLCOnline2020

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: