ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ หมู่บ้านป่าไผ่ อ.ฮอด

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มประชาอาสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ รักษา โรค ฝังเข็ม บริการทางทันตกรรม ตัดผม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่บ้านแม่ป่าไผ่ .นาคอเรือ .ฮอด .เชียงใหม่ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ตลอดจนให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลจากโรคภัย ยาเสพติด การพนัน และอบายมุข รวมถึงการสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุข ปวงประชาและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมู่บ้านแม่ป่าไผ่ .นาคอเรือ .ฮอด .เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน .. 2563

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,