เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แจกปุ๋ยมูลสัตว์ชีวภาพ ส่งเสริมการฟื้นฟูป่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ตลอดเดือนมิถุนายนนี้

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยการแจกปุ๋ยมูลสัตว์ชีวภาพแก่ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ พร้อมร่วมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูป่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก

นายอนุชา  ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563  และวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้แนวคิดมีแล้วแบ่งปันโดยเป็นการแจกปุ๋ยมูลสัตว์ชีวภาพแก่ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ ซึ่งเป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่เกิดจากการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลอดมลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยจะแจกปุ๋ยมูลสัตว์ จำนวน 300 ถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม แก่ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ คนละ 1 ถุง ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การปลูกต้นไม้ การปลูกพืชผักสวนครัว และอื่นๆ ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับปุ๋ยมูลสัตว์ชีวภาพและระบุวันรับปุ๋ยมูลสัตว์ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ที่ https://forms.gle/6TG9b1cpaq3bJz456 ตั้งแต่วันนี้วันที่ 30 มิถุนายน 2563  

นอกจากนี้ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ที่มีโครงการฟื้นฟูป่า หรือกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในช่วงการเข้าสู่ฤดูฝน Green Season นี้ สามารถติดต่อขอรับปุ๋ยมูลสัตว์ชีวภาพเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยจัดส่งหนังสือขอรับปุ๋ยมูลสัตว์ชีวภาพ ได้ที่ E-mail : pinkanakorn.adm01@gmail.com ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 999000 หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : nightsafari  ซึ่งจะมีการพิจารณาการนำไปใช้ตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ สำหรับการปิดให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ยังคงขยายเวลาปิดให้บริการต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, ที่เที่ยว, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , , ,