เปิดรับสมัคร “DUSIT THANI HYBRID MBA” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท “Dusit Thani Hybrid MBA” กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม หลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวขึ้นสู่อีกขั้นของความสำเร็จ ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมกรณีศึกษาและประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากภาคธุรกิจ ทำให้ได้เรียนรู้ทั้งปัจจัยแห่งความสำเร็จและเครื่องมือในการป้องกันความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนได้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการ และตัวจริงที่เหนือกว่าในวิชาชีพได้อย่างมีกลยุทธ์

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA – ในกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการและกลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม “Dusit Thani Hybrid MBA” ที่วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกศาสตร์การบริหารธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญและตัวจริงในอุตสาหกรรมบริการระดับโลก เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งกว่าในวิชาชีพ Dusit Thani College – MBA พร้อมมอบรากฐานการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในระดับสากลด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ และกลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะครบเครื่อง ทั้งในด้านการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าวิจัย มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทักษะในการนำเสนอ และการเจรจาสื่อสาร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการชั้นนำระดับประเทศ ด้วย 4 จุดเด่นของหลักสูตร
• สะดวก เพราะเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน ในวันเสาร์
• รวดเร็ว เรียนจบได้ใน 1 ปีครึ่ง หรือ เพียงแค่ 1 ปีหากร่วมโครงการ DTC Fast Track 4+1
• เข้มข้น สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมืออาชีพในด้าน Hospitality Business Management และ Innovative Entrepreneur อย่างแท้จริง
• ทันสมัย ด้วยการเรียนการสอนแบบ Hybrid ผสมผสาน “การเรียนแบบห้องเรียน” เข้ากับ “การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีทันสมัย” ทำให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ที่สนใจต่อยอดการเรียนรู้ หรือเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต MBA – ในกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ (Hospitality Business Management) และ กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovative Entrepreneur) “Dusit Thani Hybrid MBA” บัณฑิตวิทยาลัยเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยายจากวิทยากรรับเชิญชื่อดัง ร่วมบรรยายให้กับบุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดบ้านในครั้งต่อไปในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. พร้อมกันนั้นยังเปิดโอกาสต้อนรับผู้ที่สนใจทดลองเรียน (Trial Class) กับนักศึกษาปัจจุบันก่อนตัดสินใจสมัครเรียนได้อีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายรับสมัคร โทรศัพท์ 02 721 8471 – 2 อีเมล dusitmba@dtc.ac.th, ID Line: DTCMBA และ www.facebook.com/dusitmba หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , ,