ในหลวง-พระราชินี พระราชทานน้ำสรง องค์พระนอนขอนตาล และพระเจดีย์ ณ วัดลัฎฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระนอนขอนตาลและพระเจดีย์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดลัฎฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำสรง เพื่ออัญเชิญมาในงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และพระเจดีย์ ประจำปี 2563  โดยการจัดพิธีครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์จำนวน 10 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

โดยการประกอบพิธีดังกล่าว นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  จากนั้นได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ก่อนเริ่มพิธีสรงน้ำพระราชทาน  โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการลั่นฆ้อง จำนวน 3 ครั้ง เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการสรงน้ำพระราชทานแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย องค์พระพุทธรูปพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์  พระพุทธรูปได้ดั่งสมใจนึกปรารถนา  พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าทันใจ  พระเจดีย์ และพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจสวัสดิสิทธิรัตน์นพบุรี 720 ปี   โดยในการประกอบพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน จำนวน 10 ไตร ถวายแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , ,