Management Skills for Senior Front Office Starr in Hotels and Resorts

การบริหารงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับหัวหน้างาน)
Management Skills for Senior Front Office Starr in Hotels and Resorts

การบริหารงานส่วนหน้าให้เกิดความราบรื่น มีประสิทธิภาพสูงและสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาพัก ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษา และได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่มาสารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จ อีกทั้งผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารของแผนกต้อนรับส่วนหน้ายังจำเป็นต้องทราบวิธีการทำรายงานต่างๆ และการดูตัวเลขของรายงานจ่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย
เนื้อหาหลักสูตร
– ภาพรวมของแผนกต้อนรับส่วนหน้า
– ระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้า
– นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้า
– การจัดการและวางแผนด้านอัตรากำลังคน
– การคัดเลือกและการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
– ราคาห้องพักและกลุ่มลูกค้า
– เทคนิคการเพิ่มรายได้กับงานบริการส่วนหน้า
– การบริหารจัดการงานบริการลูกค้าส่วนหน้า และการแก้ปัญหาให้ลูกค้า
– รายงานต่างๆ สำหรับแผนกต้อนรับส่วนหน้า
– การดูตัวเลขรายงาน และการวิเคราะห์
– กรณีศึกษา
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่เป็นหัวหน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้า ผู้บริหารโรงแรม เจ้าของโรงแรม ผู้ที่ต้องการเป็นหัวหน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469-70
หรือ www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง e-mail: training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามกำหนด)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาอีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: ,