การปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทางมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้จ้างงานจำนวน 2,963 อัตรา ระยะปฏิบัติงาน 3 เดือน (ตั้งแต่เดือน กรกฎาคมกันยายน 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม ..2563

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , ,