คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมหารือเพื่อการเตรียม IS เพื่อยกระดับหน่วยงานให้ Sustainable Excellence

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย .นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ที่ปรึกษาคณบดีด้านคุณภาพคณะแพทยศาสตร์ มช., รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือเพื่อการเตรียม IS เพื่อยกระดับหน่วยงานให้ Sustainable Excellence ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , ,