จังหวัดเชียงใหม่ สานเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ตามโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวในยุค New Normal

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในพื้นที่ และการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New normal Tourism)

นายคมสัน  สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ทั้งชมรมธุรกิจรถเช่าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จำนวน 50 คน เข้าร่วมในโครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 ห้องประชุมช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการให้คามช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมือได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิธีการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และนำไปสู่การบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกมิติ รวมถึงเพื่อให้บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New normal Tourism) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ และการเตรียมความพร้อมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ตามมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,