ช่วยเหลือสังคม! ม.ศรีปทุม มอบหน้ากากอนามัย สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย

จากสถานการณ์การระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หลายๆสมาคมและหน่วยงาน ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ที่ต้องใช้เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการมองเห็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 6,000 ชิ้น ให้แก่ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: