พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 27 ปี และ พิธีทำบุญเรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 27 ปี และ พิธีทำบุญเรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน โดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทายาทเจ้าของเรือน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรือนฝาไหลของแม่นายคำเที่ยง แต่เดิมเป็นเรือนไม้ที่ปลูกสร้างต่อเติมในตัวอาคารตึกสองชั้นของหลวงอนุสารสุนทร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2457 เรือนไม้หลังนี้มีลักษณะเฉพาะคือมีฝาผนังของเรือนโดยรอบทั้งสี่ด้านเป็นฝาไม้แบบบานเลื่อนเพื่อการระบายอากาศ และได้ทำการรับมอบจากวัดสวนดอก (พระอารามหลวง) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ และกลุ่มบริษัทในเครืออนุสาร ทายาทเจ้าของเรือนฯ ในการรื้อถอนและปลูกสร้างให้สภาพคงเดิม ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อการอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งศึกษาความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตล้านนาในอดีตต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , ,