“ม.แม่โจ้-แพร่ฯ หนุนฝ่าวิกฤติ covid-19 เดินหน้าโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เขตพื้นที่จังหวัดแพร่ – น่าน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดปฐมนิเทศและทำสัญญาจ้างงาน โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เขตพื้นที่จังหวัดแพร่ – น่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดงานและแนะแนวทางในการทำงานกับผู้ร่วมงานให้มีความเข้าใจตรงกันและเกิดประสิทธิภาพของงานมากที่สุด ทั้งนี้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนในวงกว้าง ทำให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จับมือร่วมกันกับมหาลัยทั่วประเทศ ดำเนินโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งในมหาลัยที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จะเป็นหน่วยงานที่เข้าดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน รวมทั้งสิ้น 30 ตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการคัดเลือกการจ้างงานให้รับผิดชอบในการดำเนินงานทั้งหมด 70 คน  ณ ห้องประชุม 104 อาคารเทพ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,