เปิดแล้ววันนี้…สถาบัน เซ้นส์ อินสปาย บิวตี้ เชียงใหม่ ออกแบบสักเพ้นท์เพื่อความงาม

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา อ.เอ๋ ภาสุร พงศ์วัทธิกร นำทีม ผู้บริหาร ธัชกร ฝ่ายสิงห์ ศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา ทินกร ทวีต้ังตระกูล และ นพ.พงศ์วรภาส จีรัณภาณุวิชญ์ จัดงาน GRAND OPENING สถาบัน เซ้นส์ อินสปาย บิวตี้ เชียงใหม่ สถาบันการออกแบบสักเพ้นท์เพื่อความงาม (สักเพ้นท์คิ้ว ปาก ปานนม ขอบตาและ ศูนย์บริการความงาม ใบหน้า ผิวพรรณ บุรุษสตรี

ภายใต้มาตรฐานเชิงการแพทย์ รางวัลการันตี I.B.A. QUALITY & SERVICE ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยยกกองทัพผู้เช่ียวชาญจากกรุงเทพฯ สลับสับเปลี่ยนกันมาให้บริการแก่ลูกค้าชาวเชียงใหม่ถึงท่ี โดยได้รับเกียรติจาก นางพนมวัน บุญเรือง หรือ แม่มุก ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมร่วมกันเปิดแคมเปญการกุศล มอบรายได้จากการให้บริการจำหน่ายดีลการ กุศลช่วงวันน้ี – 15 กรกฎาคม 63 ให้แก่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่หัก ค่าใช้จ่าย โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ และสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจในโอกาสน้ี

สำหรับ สถาบัน เซ้นส์ อิน สปาย บิวตี้ เชียงใหม่ เปิดให้บริการออกแบบสัก เพ้นท์ คิ้ว ปาก ปานนม ขอบตา และ บริการด้านความงาม ใบหน้า ผิวพรรณ โดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง ซึ่งได้นำผู้เช่ียวชาญฯ จากเครือข่ายสถาบัน ความงามช้ันนำใกรุงเทพฯ อาทิ .ปาล์ม ปัณณวิชญ์ .พิณ สายพิณ .ชายน์ สุทธเกีนรติ .ตุ๊กตา จิดาภา .เต้ย ปริวัฒน์ มาออกให้บริการ ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ที่เน้นคุณภาพผลลัพธ์ ความสะอาด ความปลอดภัย การดูแลเอาใจใส่ก่อนและหลังการเข้ารับบริการ ภายใต้การรับรองของ I.B.A. Global Quality & Service ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ทาํ โปรโมชั่นราคาที่ทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึง และเข้ารับบริการภายใต้คุณภาพ มาตรฐานที่ดีนี้ได้

สถาบัน เซ้นส์ อินสปาย บิวตี้ เชียงใหม่ ต้ังอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านเลคพาร์ควิว ถนนเชียงใหม่พร้าว (ระหว่างแยกมีโชค มุ่งหน้าแยกโรงพยาบาลเทพปัญญา) เปิดให้บริการทุกวัน ต้ังแต่เวลา 10.00 .- 19.00 . ผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียด หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ท่ีwww.facebook.com/senseinspireCM ไลน์ แอด @SENSEINSPIRECM หรือ โทร 095-049-9000

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, สังคม