โครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) เข้ารับฟังข้อมูลการบริหารการจัดการน้ำทั้งระบบ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) เข้ารับฟังข้อมูลการบริหารการจัดการน้ำทั้งระบบ นำโดยนายณรงค์ อ่อนสอาด สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าคณะทำงาน และ พลเอกทวีป เนตรนิยม สมาชิกวุฒิสภา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับฟังข้อมูล ให้เสนอแนะ และเร่งรัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยเฉพาะเรื่องปัญหาภัยแล้ง ซึ่งประชาชนได้รับผลกระทบทุกปี โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในจังวัดเชียงใหม่และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมนำเสนอโครงการตอบโจทย์งานวิจัยปัญหาด้านน้ำ โดย รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุรพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องมุมมองด้านบริหารจัดการน้ำเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสู่ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพน สุปริยศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องบทบาทของมหาวิทยาลัย กับการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โพธาภรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , ,