คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม กล่าวรายงานและผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมทั้งกล่าวสดุดี โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด และให้ความรู้ทางทันตสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีผู้มารับบริการทางทันตกรรม จำนวน 662 คน และพบกับกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพเค็มรึเปล่าหวานรึเปล่า แบบนี้ไม่ดีรึเปล่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 21 ..63

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,