คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเครื่องฉายแสง รักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องฉายแสง รักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด รุ่น Bili Light LX-102S จากฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2513 ในโครงการมอบแดดให้หลานโดยคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2513 และผู้อำนวยการ สำนักงานการคลังสภากาชาดไทย พร้อมคณะ นำมามอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 8 เครื่อง และส่งต่อให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 อื่นๆอีกจำนวน 4 เครื่อง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,