คุณพิทักษ์ และคุณอาภรณ์ ปลื้มพิทักษ์กุล พร้อมครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณพิทักษ์ และคุณอาภรณ์ ปลื้มพิทักษ์กุล พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ห้องประชุม ชั้น 8  อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , , ,