ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมตรวจแนะนำผู้ประกอบการร้านจำหน่ายโคมลอย โคมไฟ ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็ง

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายชลิต ทิพย์คำ จ่าจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อุสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายโคมลอย โคมไฟ ในการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563

นายชลิต ทิพย์คำ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกระทรวงคมนาคมได้มีประกาศเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยทางเดินอากาศ ซึ่งไม่สามารถปล่อยโคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอื่นใดขึ้นสู่อากาศได้ และในช่วงระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 และด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายโคมลอย โคมไฟ ในการปฏิบัติตามมาตรการของกฎหมาย เพื่อให้ทราบถึงพื้นที่เขตปลอดภัยทางเดินอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ทุกตำบล อำเภอหางดงทุกตำบล อำเภอสารภี 4 ตำบล คือตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล และตำบลหนองผึ้ง อำเภอแม่ริม 3 ตำบล คือตำบลดอนแก้ว ตำบลริมใต้ และตำบลแม่สา และอำเภอสันทราย 1 ตำบลคือตำบลหนองหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถทำการปล่อยโคมได้โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับสูงสุด 2 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่นอกเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ สามารถทำการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน (ว่าวฮม) ได้ แต่ต้องขออนุญาตนายอำเภอท้องที่ก่อนทำการปล่อย 15 วัน ซึ่งตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี .. 2559 ได้กำหนดให้สามารถปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน (ว่าวฮม) ได้ 3 วันเท่านั้น ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดไว้ว่าโคมลอยที่สามารถปล่อยได้ จะต้องมีขนาดและรูปแบบของโคมลอยตามมาตรฐาน มผช.808/2552 ตัวโคมทำจากวัสดุธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร และสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร พร้อมระบุแหล่งผลิต แหล่งที่มาให้ชัดเจน และระบุหมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่ความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , , , , ,