บริษัท แบรนด์ยัง จำกัด บริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณเอกภพ ช่างแก้ว CEO และ Brand Artist บริษัท แบรนด์ยัง จำกัด บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , , ,