มูลนิธิกาญจนบารมี นำเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ มาให้บริการตรวจโรคมะเร็งเต้านมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนประชาชนเกี่ยวกับอันตรายและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม  และเพื่อให้สตรีไทยกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้อยโอกาสให้ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมอย่างถูกต้อง ผ่านเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ทำให้การตรวจรักษาเป็นไปอย่างทันท่วงที  โดยมี นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 400 คน

การจัดงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันขอหน่วยงานต่างๆ หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย  โดยพระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุม ทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพการรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่

ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวนั้น นับว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก  ซึ่งจะช่วยให้สตรี อายุ 25 ปีขึ้นไป ได้รับการการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงจากโรคมะเร็งเต้านม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน รวมถึงผู้ที่มีญาติสายตรงที่เป็นมะเร็ง และผู้ที่มีความผิดปกติของเต้านม โดยภายในงานทางมูลนิธิกาญจนบารมี ได้นำรถเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)  พร้อมทั้งจัดห้องตรวจคัดกรอง  มาทำการให้บริการตรวจโรคมะเร็งเต้านมให้กับพี่น้องประชาชน  นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคมะเร็งเต้านม การสอนและฝึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยเมื่อตรวจพบว่ามีความเสี่ยง  ทางทีมแพทย์จะส่งต่อเพื่อรักษาในระบบต่อไป  นอกจานี้ ภายในงานยังได้มีการนำสินค้าและของที่ระลึกมาจำหน่าย  รวมถึงเปิดรับบริจาคทุนทรัพย์จากประชาชน  เพื่อที่จะนำรายได้ในส่วนนี้ไปสมทบทุนของมูลนิธิกาญจนบารมี นำไปใช้ในการจัดซื้อรถเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เพิ่มเติม  สำหรับรองรับการนำไปบริการเคลื่อนที่ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

สำหรับการให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่นั้นกำหนดให้บริการระหว่างวันที่ 12-27 ตุลาคม 2563  โดยมีจุดให้บริการ 4 แห่ง ให้บริการครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ ประกอบด้วย ในวันที่ 12 ตุลาคม จัดที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ , วันที่ 14-16 ตุลาคม จัดที่ เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ , วันที่ 19-22 ตุลาคม จัดที่ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด และ วันที่ 26-27 ตุลาคม จัดที่ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ  โดยสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้กว่า 4,000 คน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สตรี, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,