มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพระราชทานชีวิตที่ดีขึ้นแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร ยากจน และแร้นแค้น ได้มีอาชีพทำกิน เลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการวิจัยหาพันธุ์พืชเขตหนาวเพื่อทดแทนฝิ่น และลดการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร

มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป โดยมี . เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักด์ อังกสิทธิ์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และบุคลากรในส่วนงานต่าง ของมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธี ศูนย์ผลิตผล มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้นในช่วงสาย มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลโครงการหลวงมอบผลผลิตอาหารแก่เด็กด้อยโอกาส วัดดอนจั่นโดยคณะได้เดินทางไปมอบผลผลิตโครงการหลวง ถวายแด่พระสงฆ์วัดดอนจั่น เพื่อเป็นอาหารแก่เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน โดยผลผลิตที่มอบเป็นกลุ่มพืชผักที่ง่ายต่อการนำไปประกอบอาหาร ได้แก่  คะน้าฮ่องกง มะเขือม่วงก้านเขียว ก้านดำ  ข้าวโพดหวานสีม่วง ปวยเหล็ง ถั่วฝักยาวอินทรีย์ มันเทศญี่ปุ่นสีส้ม เสาวรส อาโวคาโด เป็นต้น

รวมทั้งยังได้มอบผลผลิตให้แก่ มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (SOS) โดยมีผลผลิตที่มอบ ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำปลีแดง ข้าวโพดสีม่วง เสาวรส เห็ดนางรมดอย เห็ดหูหนูขาว น้ำพริกเผา ซีเรียลบาร์ และซีเรียลชิพ

มูลนิธิโครงการหลวงน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพระราชทานชีวิตที่ดีขึ้นแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร ยากจน และแร้นแค้น ได้มีอาชีพทำกิน เลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการวิจัยหาพันธุ์พืชเขตหนาวเพื่อทดแทนฝิ่น และลดการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , ,