ม.แม่โจ้ จัดพิธีบวงสรวงประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ซึ่งกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย  และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบูรพาจารย์ อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาทงานหนักไม่เคยฆ่าคนให้แก่ศิษย์แม่โจ้ได้ยึดถือปฏิบัติ  และนำมาติดตั้งไว้ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยให้อนุชนคนรุ่นหลัง ทั้งศิษย์แม่โจ้ บุคคลทั่วไป ได้รู้จักและร่วมรำลึกถึงผู้สร้างคุณูปการต่อแผ่นดินแม่โจ้

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก  อาจารย์พัชรินทร์ สุกันศีล ทายาทศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานครั้งนี้  และมีกลุ่มจักรยานทัวร์ริ่งแม่โจ้ ผู้จัดกิจกรรมแม่โจ้สามัคคี ปั่นพาอาจารย์บุญศรีกลับบ้าน” (ปั่นปาอาจ๋านปิ๊กบ้าน)  คณะผู้บริหาร คณาจารย์  ศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก    อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: ,