ศอช. จัดกิจกรรมรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2563

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน จัดกิจกรรมรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม 2563 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย แก่เด็กนักเรียนชนเผ่าปกาเกอะญอ จำนวนกว่า 40 คน ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน จำนวน 3 ฐาน ประกอบด้วย ฐานรู้จักฟันในปาก ฐานกินขนมและเครื่องดื่มอย่างไรให้ฟันไม่ผุ และฐาน 222 รหัสลับฟันดี เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก หวังสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และกระตุ้นการมีวินัยในการดูแลสุขภาพตนเอง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , ,