ศูนย์การค้าเมญ่าฯ ซ้อมแผนอพยพหนีไฟเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยพนักงาน และลูกค้า

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 20 ต.ค. 2563 ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ดำเนินการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยมีนายอุทัย ช่ำชอง เป็นผู้อำนวยการควบคุมการดับเพลิง พร้อมด้วยนายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์, เทศบาลช้างเผือก, ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน, เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ และพนักงานร้านค้า เข้าร่วมการฝึกซ้อมครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

โดยการปฏิบัติการซักซ้อมแผนดังกล่าวเป็นการฝึกซ้อมแบบเสมือนจริง ซึ่งได้สมมติสถานการณ์เหตุไฟฟ้าลัดวงจร ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ชั้น 4 ของศูนย์การค้าฯ มีคนพบเห็นกลุ่มควันไฟ จึงได้แจ้งศูนย์ควบคุมและเข้าทำการระงับเพลิงเบื้องต้น แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงมีการแจ้งเตือนให้อพยพออกจากศูนย์การค้าฯ โดยใช้จุดรวมพล1 และแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการช่วยเหลือ และรวมตัวทุกคนไว้ที่บริเวณจุดรวมพล ณ ลานหน้าศูนย์การค้าฯ อย่างปลอดภัย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม