สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟัง Master Class #02 “Life With Design“

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

กับโครงการถ่ายทอดความรู้ Master Class 02 #
ในหัวข้อ “ Life With Design “
กับชีวิตที่เกิดจากการเอางานศิลปะไปใช้ ทั้งในงานออกแบบ
และการใช้ชีวิตส่วนตัว ที่เกิดเป็นงานที่ผสานความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆรอบตัวโดยที่ไม่ขัดแย้งกับความผันแปรธรรมชาติ

โดย คุณ สมชาย จงแสง
นักคิด และ สถาปนิกรางวัล ศิลปินศิลปาธร ผู้ก่อตั้ง Deca Atelier

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง PlayGround อาคาร 5 ชั้น 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สมัครเรียน | http://arch.spu.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: