สสจ.เชียงใหม่ เข้ม ค้นหากลุ่มเสี่ยงป้องกันการระบาด ระลอกที่ 2 ร่วม รพ.ลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 ร้านฮอมบาร์

ตามที่มีรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น ประเทศเมียนมา ที่กำลังมีการระบาดหนัดในขณะนี้ นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 อนุมัติแผนงาน โรงพยาบาลลานนา ประสานท้องที่ สภ.ช้างเผือก  นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยตรวจคัดกรองโควิด-19 ค้นหาผู้ติดเชื้อ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิงรุกแก่ประชาชน ร้านฮอมบาร์ เพื่อคัดกรอง และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในระลอกที่ 2 ที่อาจเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน  โดยมีพนักงานของร้านฮอมบาร์ ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้ากว่า 120 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองตามขั้นตอน ทีมออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ ของโรงพยาบาลลานนานี้ จะให้บริการ Swap เชื้อหรือเก็บตัวอย่างเชื้อ จากโพรงจมูก และลำคอ แล้วส่งไปตรวจยังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  ในการเป็นห้องแล็บ ตรวจหาเชื้อโควิด-19  ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR

การออกปฏิบัติงานออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 นอกสถานที่ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และอุปกรณ์ในการตรวจแล๊บครบถ้วน ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันในการปลอดจากเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ สปสช. ตรวจแล็บโควิด-19 คนไทยทุกคน ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากสถานประกอบเข้าเกณฑ์กลุมเสี่ยง ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อระลอก 2 จากประเทศเพื่อนบ้านนี้ ต้องการโรงพยาบาลลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 สามารถติดต่อประสานงาน ได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134-777 ในเวลาราชการ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,