อ.ส.พ. ร่วมกับโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563

ส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (...) ร่วมกับคณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน นางสาวกนกวรรณ ชูทาน หัวหน้าส่วนเผยแพร่ความรู้ กล่าวรายงาน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยนายชัยยุทธ กล่ำแวววงศ์ นักการศึกษา เรื่อง สิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ โดย ดร.สมยศ ศิลาล้อม นักวิชาการพฤกษศาสตร์

ทั้งนี้ได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่ง บริเวณพื้นที่แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์ไทรสวนหิน แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์ยาง แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้วงศ์น้อยหน่า และ อาสาพาเก็บขยะ บริเวณน้ำตกแม่สาน้อย ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, เยาวชน
คำค้น: , , , ,