เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน โปรดเมตตามอบปัจจัยผ้าป่า เพื่อสมทบทุนนิธิสงฆ์ของโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

พระครูวิมลธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน โปรดเมตตามอบปัจจัยผ้าป่า เพื่อสมทบทุนนิธิสงฆ์ของโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี .นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ในโอกาสที่วัดสันติธรรม จัดงานทอดกฐินสามัคคีและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบูรพาจารย์ ประจำปี 2563 โอกาสเดียวกันนี้ ทางวัดได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสงฆ์อาพาธ เพื่อนำปัจจัยเข้าสมทบทุนนิธิสงฆ์ของโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 วัดสันติธรรม .เมือง . เชียงใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, วัฒนธรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , , ,