เชิญชวนเที่ยวงานสืบสานตำนานยี่เป็ง ชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายนนี้

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอหางดง และวัดต้นเกว๋น จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานตำนานยี่เป็ง ชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 มุ่งสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และยกระดับยกระดับการท่องเที่ยว และสร้างรายได้สู่ชุมชน

นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับอำเภอหางดง และวัดต้นเกว๋น จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานตำนานยี่เป็ง ชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน นี้ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ คุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น อันเป็นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่อัตลักษณ์  มรดกภูมิปัญญา พิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับรายได้ พัฒนาการการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดและเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมอีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเอาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีศักยภาพในระดับสากล มีประเพณีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่าและเสน่ห์ที่โดดเด่น เอื้อต่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้ โดยเฉพาะการจัดงานประเพณียี่เป็งของชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกว๋น เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สนองต่อนโยบายของรัฐบาล อันจะทำให้เกิดการส่งเสริมสร้างสรรค์คุณค่าและความโดดเด่นของวัฒนธรรมล้านนาอย่างยั่งยืน

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจุดผางประทีป นิทรรศการยี่เป็งล้านนา การสาธิตภูมิปัญญาวัฒนธรรมล้านนา การแสดงแสงสีเสียงเล่าขานตำนานยี่เป็งกาดหมั้วครัวเมืองของกิ๋นลำ การฟ้อนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงการเทศน์มหาชาติเรื่องเวสสันดรชาดก และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ  จึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมงานได้ที่วัดต้นเกว๋น  ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายนนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, ท่องเที่ยว, ที่เที่ยว, วัฒนธรรม, สังคม
คำค้น: , , , , , ,