เปิดแล้ว! คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดอบรมหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 2 “ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล”

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอบสนองนโยบายรัฐ เปิดการอบรมหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) ยกระดับ National e – Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล รุ่นที่ 2 โดยมี รศ.นพ.ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ด้านมหาวิทยาลัยสุขภาวะและการจัดการศูนย์สุขภาพและทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับผู้ที่สนใจในการ UP SKILL – RE SKILL ด้านบัญชีดิจิทัล ที่มาเข้าร่วมการอบรมอย่างคับคั่ง ซึ่งมีระยะเวลาในการเรียน 2 เดือน ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บาเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: