แสดงความขอบคุณ

.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.นพ.วิชาญ วิทยาศัย แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเกื้อดรุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ให้ความช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์ มช. ในด้านต่าง ด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563  สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , ,