แสดงความยินดี

.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 11 และ ผศ.นพ.วรวรรธญ์ วงศ์ไวเวช เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ .ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 23 ในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ในฐานะเจ้าหน้าที่และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม
คำค้น: , , , ,